Görsel sanatlar için müzik.. Müzikli Maarif Baykuş’un müzik yayım birimi. Yapımlara özel bestelenen parçaların yanı sıra Baykuş çatısı altında yapılan müziğin geniş kitlelere ulaşması, doğru yapımlarda yer alması diğer bir amacımız.

PI Müzik Baykuş Müzik‘in alt markası. Baykuş Müzik için çizdiğimiz müzikal tavrın sınırlarında, el vermek istediğimiz projelerin çatısı..